Predstavljanje MSSLab-a studentima Univerziteta Mediteran

Istraživački tim MSSLab-a organizovaće “Istraživački dan” za studente i studentkinje u srijedu, 10. novembra na Univerzitetu Mediteran, sa početkom u 12 sati.

Laboratorija, otvorena sa ciljem podsticanja istraživačke djelatnosti i inovacija u društvenim naukama, omogućava mladim istraživačima i akademskoj zajednici sprovođenje eksperimentalnih istraživanja, istraživanja iz oblasti marketinga i dizajna, političke komunikacije, psihologije, sociologije, UX i veb dizajna.

Poslednjih godina, kao najnoviji trend primjene digitalnih tehnologija u
istraživanju tržišta koristi se metod putem kojeg se prate reakcije ljudskog oka, ukazujući kako ciljna grupa reaguje na reklamne stimulanse.

Montenegrin Social Scence Lab – MSSLab prva je laboratorija u Crnoj Gori za sprovođenje istraživanja uz primjenu eyetracking tehnologije, o čemu će istraživački tim razgovarati sa studentima, nakon čega će biti u prilici da testiraju eyetrackere i vizuelni sadržaj.

PROJECT IMPLEMENTED BY

Ovaj projekat finansiran je od strane Evropske Unije i Vlade Crne Gore u okviru programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Ova veb stranica izrađena je uz finansijsku pomoć Evropske Unije. Njen sadržaj isključivo je odgovornost DeFacto Consultancy i ne odražava stavove Evropske Unije.

©2021. MSSLab All rights reserved. Created by DeFacto Consultancy.