Otvoreni poziv – Prijedlozi za nagradu Vučina Vasović

Labaratorija za društvena istraživanja MSSLab pruža infrastrukturnu i finansijsku podršku jednom projektu prikupljanja podataka koji će se sprovesti u Crnoj Gori. Prihvatljivi istraživački projekti uključuju i kvalitativnu i kvantitativnu metodologiju, uključujući, ali ne ograničavajući se na ankete, laboratorijske eksperimente, eye-tracking eksperimente, fokus grupe i pojedinačne intervjue.

 Pozivamo zainteresovane studente da predaju svoje prijedloge istraživanja za nagradu Vučina Vasović s opštim ciljem podsticanja istraživačkog pristupa u društvenim naukama.

Geografski kriterijum: Labaratorija za društvena istraživanja MSSLab takođe podstiče prijave kandidata iz inostranstva za bilo koji istraživački projekat koji bi mogao imati koristi od prikupljanja podataka unutar Crne Gore.

Dopunski kriterijumi:  Status studenta doktorskih studija u zemlji ili inostranstvu

Prijedlozi trebaju sadržavati:

  1. Motivaciono pismo
  2. CV podnositelja zahtjeva
  3. Naslovna strana sa sažetkom prijedloga i kontakt informacijama
  4. Prijedlog istraživanja (do 3000 riječi) koji sadrži detaljan opis metode istraživanja i očekivane ishode
  5. Planirani vremenski raspored za implemntaciju projekta

Odabrani kandidati mogu biti pozvani na kratki razgovor prije donošenja odluke.

Rok za prijavu: 10. maj 2021

Prijedloge treba slati na office@defacto.me s naznakom u Subject-u emaila “Prijava za nagradu Vučina Vasović”.

Pitanja  slati na nemanja@defacto.me

PROJECT IMPLEMENTED BY

Ovaj projekat finansiran je od strane Evropske Unije i Vlade Crne Gore u okviru programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Ova veb stranica izrađena je uz finansijsku pomoć Evropske Unije. Njen sadržaj isključivo je odgovornost DeFacto Consultancy i ne odražava stavove Evropske Unije.

©2021. MSSLab All rights reserved. Created by DeFacto Consultancy.