Odabran dobitnik nagrade “Vučina Vasović” za infrastrukturnu i finansijsku podršku istraživačkom projektu

Nakon zasijedanja tročlane komisije, kao pobjednički projekat odabran je prijedlog istraživača Levent Berke Capli, doktoranda na Univerzitetu u Edinburgu.

Levent Berke Capli, dobitnik nagrade “Vučina Vasović”

Projekat ima za cilj da istraži dinamiku rasta religioznosti i moguću eroziju demokratske i građanske kulture u kontekstu rastućeg autoritarnog populizma.

Koristeći conjoint experimentalni pristup u kojem će se mijenjati opisi političkih kandidata – njihova ideologija, obrazovanje, partijska pripadnost, politička biografija – studija će se fokusirati na proučavanje individualnih vrijednosti, stepena religioznosti, i autoritarnih tendencija glasača, i načina na koji oni oblikuju odluku za kojeg političkog kandidati bi pojedinci glasali.


Komisija je imala zahtjevan zadatak, s obzirom na kvalitet istraživačkih prijedloga koji su pristigli, međutim, odabrani projekat se od ostalih izdvojio svojom aktuelnošću u kontekstu savremene globalne, ali i lokalne društveno-političke situacije.

Nagrada “Vučina Vasović” podrazumijeva infrastrukturnu i finansijsku podršku istraživačkom projektu prikupljanja podataka koji će se sprovesti u Crnoj Gori.

PROJECT IMPLEMENTED BY

Ovaj projekat finansiran je od strane Evropske Unije i Vlade Crne Gore u okviru programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Ova veb stranica izrađena je uz finansijsku pomoć Evropske Unije. Njen sadržaj isključivo je odgovornost DeFacto Consultancy i ne odražava stavove Evropske Unije.

©2021. MSSLab All rights reserved. Created by DeFacto Consultancy.